Wizja i misja kościoła "Życie Sozo"

Naszą misją jest wypełnić wielki nakaz Jezusa Chrystusa dany każdemu wierzącemu, aby czynić uczniami.

(19) Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; (20) Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem.
Ewangelia Mateusza 28:19-20

(15) I powiedział do nich: Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu.(16) Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. (17) A takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy uwierzą: w moim imieniu będą wypędzać demony,będą mówić nowymi językami; (18) Będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im;na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie.
Ewangelia Marka 16:15-18

Naszą pasją jest oglądanie, jak ludzie dochodzą do pełnego potencjału tego, co Bóg ma dla nich i jak demonstrują Jego moc w swoim życiu.

Naszym celem jest umożliwić duchowy wzrost każdemu wierzącemu poprzez:

 • Nauczanie ich Słowa Bożego
 • Pokazywanie im, jak mogą zastosować Słowo Boże w codzienności swojego życia
 • Prowadzenie (mentorowanie) ich w podróży do duchowej dojrzałości
 • Pomoc w wypełnieniu Bożego powołanie dla ich życia
 • Pomoc w czynieniu uczniami i prowadzeniu innych (mentorowaniu)

Pastorzy kościoła
Pastorami kościoła “Życie Sozo” są Łukasz i Ela Buchnajzer

Nauczania niedzielne

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu