FreshMail.pl

Kim jesteśmy?

Jesteśmy wspólnotą ludzi wierzących, którzy są przekonani, że Bóg jest kochającym Bogiem i że On pragnie mieć osobistą relację z każdym człowiekiem. Wierzymy, że jest On jedynym, prawdziwym i żyjącym Bogiem, który obdarzył ludzi Swoją bezgraniczną łaską i bezwarunkową miłością.

Naszą misją jest wypełnienie przykazania Jezusa Chrystusa, w którym On nakazał Swoim uczniom, aby szli i czynili innych uczniami (Ewangelia Mateusza 28:19-20).

Aby wszyscy na świecie usłyszeli prawdziwą i pełną miłości Ewangelię:

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (Ewangelia Jana 3:16).

Na podstawie tego przykazania wierzymy, że każdy wierzący powinien przejść przez następujące etapy rozwoju duchowego:

  • Poznanie Boga poprzez zrozumienie Słowa Bożego (Pisma Świętego)

  • Rozwinięcie osobistej relacji z Bogiem

  • Stanie się Jego uczniem

  • Czynienie innych uczniami

Naszym celem jest wyposażenie i wspieranie każdego, kto chce się rozwijać duchowo.

Centrum Chrześcijańskie „Życie Sozo” składa się z czterech filarów służby:

_kosciol _andrewwommack _wydawnictwo _szkola

Gorąco zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził. Przyjdź na spotkania naszej wspólnoty, odwiedź naszą szkołę biblijną, zapoznaj się z książkami wydanymi przez nasze wydawnictwo, zapisz się na kurs biblijny. Będzie nam miło Cię poznać.

Do zobaczenia!

Dane Rejestrowe
Centrum Chrześcijańskie “Życie Sozo” jest kościołem autonomicznym, należącym do związku Kościoła Bożego w Polsce, który jest wpisany do Rejestru Kościołów i innych związków wyznaniowych w dziale A pod pozycją 105.


Zostaw swój adres email i bądź na bieżąco.

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl